جلسه ی هماهنگی مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد

جلسه ی هماهنگی مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد با حضور جواد حسن زاده دبیر اجرایی مرکز و خانمها صدقی، احسانی، باغبان و مربیان حجاب مدارس برگزار شد. در این جلسه ضمن اینکه مربیان گزارش فعالیت های خود را از زمان شروع طرح تا پایان دیماه ارائه دادند، به این موارد پرداخته شد: مربیان حجاب، پیشنهادات و انتقادات خود ...

متن کامل »

اجرای طرح ریحانه النبی(س) درقم قابل تمجید وتحسین است

اجرای طرح ریحانه النبی (س) درقم قابل تمجید وتحسین است معاون پرورشی اداره کل اموزش وپرورش قم درجلسه مشترک با حجه الاسلام کریم پور و احمدی دبیر اجرایی قم ومعاونت ارزیابی وتوسعه و خانم فقیهی مسئول اموربانوان شعبه قم، اجرای طرح حجاب ریحانه النبی را درسال های اخیر درقم تحسین برانگیز و قابل تمجید خواند حمزه ای معاون پرورشی اداره ...

متن کامل »

بازرسی از مدارس مجری طرح حجاب در ساری

دبیر اجرایی شعبه ساری  به همراه مسولین شعبه در هفته ای که گذشت جهت دسترسی به نقاط قوت و ضعف اجرای طرح در مدارس مجری طرح حجاب حضور پیدا کردند و با حضور در کلاس از نزدیک روند عملکرد مربیان، را ارزیابی کردند. صادقی دبیر اجرایی شعبه بیان داشت: طی نشست با مدیران گزارشی از نحوه عمکرد مربیان، بازخورد فعالیت ...

متن کامل »