خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » استقبال مدارس کاشان از دانش آموزان دختر خوش حجاب.
استقبال مدارس کاشان از دانش آموزان دختر خوش حجاب
استقبال مدارس کاشان از دانش آموزان دختر خوش حجاب

استقبال مدارس کاشان از دانش آموزان دختر خوش حجاب.

۱۳۴۲۸۶۰۸۶۷

اقدام زیبای بعضی از مدارس کاشان برای ثبت نام دختران با داشتن کارت خوش حجابی یک نوع امتیاز محسوب می شود .

طی تلفن های مکرر از سوی خانواده ها که این روزها برای ثبت نام فرزندانشان به مدارس رفته اند متوجه شدند در بعضی مدارس شهرستان کاشان داشتن کارت خوش حجابی از سوی مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام یک نوع امتیاز ویژه در ثبت نام فرزندانشان محسوب می شود که این طرح ملی خوش حجابی یک سال است که کار خود را در کنار طرح حجاب مدارس ریحانه النبی علیهاالسلام که دوسال است در شهرستان کاشان اجرا می شود شروع به کار کرده است.

به این طریق که دختران خوش حجاب ۷ تا ۱۴ سال در سطح شهر شناسایی شده و با ثبت نام در مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام شعبه کاشان خود را عضو فعال مرکز به حساب می آورند تا در برنامه هایی که از سوی مرکز اجرا می شود بتوانند شرکت نمایند.

این نوع فرهنگ سازی ازسوی بعضی مدارس برای ثبت نام دخترانی که با داشتن کارت فعال خوش حجابی می باشند نشانه عملکرد مثبت این طرح در سطح شهرستان کاشان می باشد .

۱۳۶۰۹۳۳۹۳۲

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.