خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس

طرح بازدید و بازرسی از مدارس

۱۳۳۱۷۱۴۵۳۵

طرح بازدید و بازرسی از مدارس تحت پوشش طرح حجاب ریحانه النبی در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰توسط دبیر اجرائی ومسئول امور بانوان در جهت ارتقاء سطح کیفی و رفع نقایص در مدارس انجام شد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه آموزشی بویین زهرا

کارگاه آموزشی

به همت ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوئین زهرا، کارگاه آموزش تخصصی عفاف و حجاب توسط‌ مرکز‌ حجاب ریحانه النبی برگزار شد...