خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس

طرح بازدید و بازرسی از مدارس

۱۳۳۱۷۱۴۵۳۵

طرح بازدید و بازرسی از مدارس تحت پوشش طرح حجاب ریحانه النبی در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰توسط دبیر اجرائی ومسئول امور بانوان در جهت ارتقاء سطح کیفی و رفع نقایص در مدارس انجام شد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی (س) ، مسئولین و مربیان مرکز حجاب ...