خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس
طرح بازدید و بازرسی از مدارس

طرح بازدید و بازرسی از مدارس

۱۳۳۱۷۱۴۵۳۵

طرح بازدید و بازرسی از مدارس تحت پوشش طرح حجاب ریحانه النبی در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰توسط دبیر اجرائی ومسئول امور بانوان در جهت ارتقاء سطح کیفی و رفع نقایص در مدارس انجام شد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.