خانه » شعب » کارگاه آموزش روش پاسخگویی به شبهات حجاب در منطقه دو تهران برگزار شد
پاسخگویی به شبهات حجاب

کارگاه آموزش روش پاسخگویی به شبهات حجاب در منطقه دو تهران برگزار شد

پاسخگویی به شبهات حجاببه گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی دوره مقدماتی کارگاه روش پاسخگویی به شبهات حجاب از سوی مرکز حجاب ریحانه النبی و با هماهنگی آموزش و پرورش منطقه دو تهران برگزارشد.

 

در این دوره مقمانی تعدادی از فرهنگیان شاغل درمدارس غیرانتفاعی منطقه دو تهران با اهمیت علمی و اجرای حجاب آشنا شده و به روش پاسخگویی برخی از شبهات مهم حجاب نیزدست یافتند.

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.