خانه » شعب » سومین جلسه توانمندسازی روش پاسخگویی به شبهات حجاب فرهنگیان منطقه دو تهران
پاسخگویی به شبهات حجاب

سومین جلسه توانمندسازی روش پاسخگویی به شبهات حجاب فرهنگیان منطقه دو تهران

پاسخگویی به شبهات حجاببه گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی (س) سومین جلسه دوره توانمندسازی روش پاسخگویی به شبهات حجاب برای چهار گروه از فرهنگیان آموزشگاههای دولتی منطقه دو تهران در مرکز آموزشهای ضمن خدمت برگزار می شود.

 

در این جلسه حجه الاسلام ابراهیم پور به روش پاسخگویی دو شبهه شخصی و اجتماعی بودن حجاب ونگاه مرد پاسخ دادند.
این دوره ضمن ۵ جلسه در ۵ هفته متوالی با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه دو تهران توسط مرکز حجاب ریحانه النبی (س) برگزار می شود.

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.