مرکز حجاب ریحانه النبی

چند رسانه ای

مربی حجاب

مربی حجاب

با توجه به اینکه حجاب یکی از مسائل مهم در امور اجتماعی شمرده می شود و از سوی دیگر در جامعه هیچ ارگان و یا سازمانی متولی این امر مهم نیست لازم است برای حفظ جامعه از مفاسد برهنگی و پیشرفت فرهنگی در قالب اسلام و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مسأله حجاب بصورت ویژه و کارشناسی، آموزش داده شود ...

متن کامل »

حافظان حجاب

حافظان حجاب

با توجه به اینکه ترویج حجابِ برتر چادر از اهداف اصلی طرح ملی مدارس می باشد، مرکز حجاب ریحانه النبی بیشتر برنامه های خود را برای افرادی در نظر گرفته که حجاب برتر را انتخاب نموده اند. به این گروه از دانش آموزان “حافظان حجاب” گفته می شود. مربی این مرکز پس از ورود به مدرسه و توجیه مسئولین مدرسه ...

متن کامل »