مرکز حجاب ریحانه النبی

داخلی

برگزاری هفتمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛ هفتمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد برگزار شد. هفتمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد در تاریخ ۱۶ آذرماه برگزار شد. در این جلسه ابتدا مربیان محترم، درمورد اولین جلسات کلاسی خود در مدارس، صحبت کرده و بازخوردی ارائه دادند سپس خانم فارسی مسئول ...

متن کامل »

برگزاری ششمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد در قرارگاه فرهنگی ولی امر

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛ ششمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) در قرارگاه فرهنگی ولی امر برگزار شد. ششمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی(س) در قرارگاه فرهنگی ولی امر برگزار شد. در این جلسه ابتدا خانم فارسی مسئول امور مدارس، به اهمیت رعایت دقیق نظم و مقررات تاکید کردند. سپس خانم صدقی، ...

متن کامل »

برگزاری پنجمین جلسه مربیان حجاب شعبه مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛ پنجمین جلسه مربیان حجاب شعبه مشهد برگزار شد. پنجمین جلسه مربیان حجاب شعبه مشهد با حضور ۲۰ نفر از مربیان، در قرارگاه فرهنگی ولی امر برگزار شد. این برنامه از ساعت۸:۳۰ آغاز گردید و تا اذان ظهر نیز ادامه داشت. در این برنامه خانم باغبان مسئول اتاق فکر ...

متن کامل »