خانه » دیدارها » دیدار آیت الله العظمی علوی گرگانی

دیدار آیت الله العظمی علوی گرگانی

علوی-گرگانی۱  علوی-گرگانی۲

علوی-گرگانی۳  علوی-گرگانی۵

علوی-گرگانی۴jpg  علوی-گرگانی۷

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.