خانه » دیدارها » دیدار آیت الله العظمی نوری همدانی

دیدار آیت الله العظمی نوری همدانی

نوری-همدانی۱  نوری-همدانی۲

نوری-همدانی۳  نوری-همدانی۴

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.