مرکز حجاب ریحانه النبی

جلسه ی هم اندیشی راهکارهای نهادینه سازی حجاب و پوشش اسلامی در شعبه ارومیه

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛به دعوت از مسول جامعه بسیج زنان شهر ارومیه ؛ امور بانوان شعبه همراه با تعدادی از مربیان در جلسه ای که به منظور هم اندیشی در مورد راهکارهای نهادینه سازی حجاب و پوشش اسلامی در اقشار مختلف جامعه در محل جامعه زنان برگزار گردید، شرکت نموده و راههای ترویج حجاب مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.

در این جلسه نمایندگان اقشار مختلف بسیج زنان نیز حضور داشتند که هر یک به بیان آسیبهای پوشش مناسب در قشر خود و راهکار مقابله با آن را بیان نموده و پیشنهاداتی را ارائه نمودند .