حافظان حجاب

حافظان حجاب

با توجه به اینکه ترویج حجابِ برتر چادر از اهداف اصلی طرح ملی مدارس می باشد، مرکز حجاب ریحانه النبی بیشتر برنامه های خود را برای افرادی در نظر گرفته که حجاب برتر را انتخاب نموده اند. به این گروه از دانش آموزان “حافظان حجاب” گفته می شود.

مربی این مرکز پس از ورود به مدرسه و توجیه مسئولین مدرسه و اولیا دانش آموزان، وارد کلاس حجاب می شود، وی در ابتدا برنامه های پیش رو طرح را برای دانش آموزان تشریح نموده و سپس اقدام به شناسایی دختران محجبه و ثبت نام اختیاری آنها در دو گروه حافظان و حامیان حجاب می کند. ضمن اینکه مربی آمار حافظان اولیه (کسانی که قبل از شروع طرح چادری بودند) و حافظان ثانویه (کسانی که بعد از اجرای طرح چادری شدند) را به این مرکز ارائه می دهد تا درصد موفقیت و پیشرفت طرح بررسی و ارزیابی گردد.

عضویت در گروه حافظان حجاب برای دانش آموزان همراه با مزایایی خواهد بود که اهم این مزایا به شرح زیر می باشد:

  • اهدای جوایز به مناسبت های مختلف
  • اولویت در اجرای مراسم صبحگاه حجاب
  • انتخاب به عنوان فرشته هدایت
  • عضویت در شورای حجاب
  • شرکت در راهپیمایی حافظان حجاب
  • دعوت شد به جشن حافظان و آیین چادرگزاری

 

یادآوری می شود که افزایش آمار حافظان حجاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که منطقه عملیاتی طرح ملی مدارس در آسیب پذیرترین مناطق هر شهر تعریف شده. افزون بر آن که برخی از خانواده های این دانش آموزان چندان التزام عملی به رعایت حجاب ندارند. در گزارش زیر به بخشی از عملکرد یکساله مرکز حجاب ریحانه النبی در شهر تهران اشاره می گردد.

 

 

برای اینکه دانش آموز در لیست حافظان حجاب باشد باید پیوسته از پوشش چادر استفاده نماید، اما در بعضی موارد این مهم مستثنا شده، نظیر:

  • دانش آموز به استفاده از پوشش چادر در محیط مدرسه ملزم نخواهد بود.
  • در صورت نامساعد بودن شرایط جوی هوا (مثل بارش برف و لغزندگی زمین) دانش آموز می تواند بدون چادر به مدرسه بیاید.