خانه » شعب » عروسک ها با حجاب می شوند
عروسک ها با حجاب می شوند

عروسک ها با حجاب می شوند

۱۳۶۷۲۲۸۰۴۱

خانم موسوی مسئول امور بانوان طرح حجاب ریحانه النبی علیها السلام ساری گفت: در راستای اجرای برنامه های طرح ملی مدارس، جشنواره تبلیغی حجاب عروسک ها در ۱۱ مدرسه تحت پوشش طرح برگزار گردید.

۰۰۱

وی افزود: در این جشنواره دانش آموزان طبق آموزه های فرا گرفته از دروس زنگ حجاب در مدارس، عروسک های خود را به حجاب برتر مزین کردند و در فضایی شاد و جذاب به نمایش عموم گذاشتند.
موسوی تصریح کرد: این مسابقه که با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت، وی اضافه کرد: این شیوه تبلیغ توانست ارتباط موثری بین دختران و حجاب برتر برقرار نماید.

۰۰۲

۰۰۳

۰۰۴

موسوی ادامه داد: در پایان جشنواره به نفرات برتر هر پایه که عروسک های محجه آنان دارای بهترین نوع پوشش ایرانی ـ اسلامی بودند انتخاب و جوایزی از سوی مرکز حجاب ریحانه النبی به آنان اهدا خواهد گردید.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.