خانه » شعب » حضور دختران خوش حجاب ساری در راهپیمایی ۲۲ بهمن۹۴

حضور دختران خوش حجاب ساری در راهپیمایی ۲۲ بهمن۹۴

 راهپیمایی-ساری۹  راهپیمایی-ساری۵

راهپیمایی-ساری۱۲  راهپیمایی-ساری۱۳

راهپیمایی-ساری۳   راهپیمایی-ساری۸  راهپیمایی-ساری۷   راهپیمایی-ساری۴

راهپیمایی-ساری۱۴   راهپیمایی-ساری۱۶

 

 

درباره عسگر آبادی

x

شاید بپسندید

هشتمین دوره تربیت مبلّغ حجاب، در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی، کارگاه آموزش حجاب ویژه مربیان و معلمین ...