خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » بازدید مسئولین مرکز حجاب ریحانه النبی (س) کشور از شعبه کاشان
بازدید مسئولین مرکز حجاب ریحانه النبی (س) کشور از شعبه کاشان
بازدید مسئولین مرکز حجاب ریحانه النبی (س) کشور از شعبه کاشان

بازدید مسئولین مرکز حجاب ریحانه النبی (س) کشور از شعبه کاشان

۱۳۶۳۰۰۴۱۴۵

نشست معاون ارتباطات مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام به همراه مسئول طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف با اعضاء کادر دفتری مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام کاشان.

نشست معاون ارتباطات مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام به همراه مسئول طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف با اعضاء کادر دفتری مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام کاشان.

در این نشست که با حضور حجج الاسلام میرفتحی زاده و عسکرآبادی توصیه و راهکارهایی برای پیشبرد برنامه ها و طرح های ملی این مرکز در کاشان مطرح گردید.

طی این بازدید حجت الاسلام عسکرآبادی مسئول طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام جلسه جداگانه با دبیر اجرائی کاشان برگزار کرد. همچنین حجت السلام انتشاری گزارش کل برنامه های خوش حجابی در سال گذشته را ارائه دادند.

۱۳۶۳۰۰۲۹۴۲

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی (س) ، مسئولین و مربیان مرکز حجاب ...