خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان در مرکز حجاب ریحانه النبی کاشان
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان در مرکز حجاب ریحانه النبی کاشان
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان در مرکز حجاب ریحانه النبی کاشان

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان در مرکز حجاب ریحانه النبی کاشان

۱۳۶۰۹۹۸۴۵۳

حسین واعظی عضو شورای اسلامی از مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام کاشان و فعالیت ها و عملکرد ۳ ساله این شعبه بازدید به عمل آوردند.

در این جلسه دبیر اجرائی طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام ضمن عرض خیر مقدم به آقای واعظی، گزارشی از فعالیت های این مرکز ارائه دادند.

انتشاری به اجرای طرح های ملی مرکز حجاب ریحانه النبی اشاره کرده و بیان داشت، طرح ملی مدارس بیش از پنج هزار دانش آموز و طرح ملی خوش حجابی پانصد دختر محجب به حجاب برتر را تحت پوشش برنامه های آموزشی و فرهنگی خود قرار داده است.

وی در ادامه افزود: وعده هایی که مسئولین در ابتدای شروع فعالیت های این شعبه داده بودند فقط برای یک سال به تحقق پیوست و در ادامه کمک های مادی و معنوی به کلی از طرف مسئولین به فراموشی سپرده شد و در حال حاضر این شعبه تنها به یاری خدا و فعالیت های جهاد گونه مربیان و اعضاء دفتری بدون هیچ کمک مالی از سوی مسئولین ۲ سال است که اداره می شود.

در ادامه جناب آقای واعظی ضمن مثبت دانستن چنین فعالیت هایی در جامعه، از کم کاری برخی مسئولین نسبت به انجام وظیفه شان در فعالیت های فرهنگی ابراز ناراحتی کرده و جهت برطرف شدن برخی مشکلات راه حل هایی بسیار مفید ارائه فرمودند.

۱۳۶۰۹۲۶۷۱۵ ۱۳۶۰۹۲۶۶۸۱

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.