مرکز حجاب ریحانه النبی

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای جذب مربیان در شاهین شهر اصفهان

۱۳۵۳۲۳۷۸۶۱

برگزاری دوره آموزشی ۴ روزه برای خواهران طلبه حوزه شاهین شهر

این دوره آموزشی از تاریخ ۱۵/۷/۹۱ تا ۱۸/۷/۹۱ به مدت ۴ روز در محل حوزه علمیه نرجس خاتون شاهین شهر با حضور تعداد ۲۲ نفر از خواهران طلبه برگزار گردید. ابتدا به مدت ۲ روز جلسه آموزشی توضیح و تبیین اهداف و برنامه های مختلف طرح حجاب ریحانه النبی (علیها السلام) و وظایف یک مربی حجاب توسط خانم اکبری مسئول امور بانوان شعبه اصفهان برگزارگردید . در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ جلسه آموزشی با حضور استاد ارجمند سرکار خانم دکتر میر حیدری در رابطه با روش تدریس و کلاسداری و نحوه تهیه طرح درس ، مدلها و روش های جدید تدریس فعال از ساعت ۳ الی ۶ بعداز ظهر برگزار گردید. در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ جلسه آموزشی جذاب سازی کلاس و نحوه استفاده از جدول ، معما ،شعر و مسابقه برای انتقال بهتر مفاهیم به دانش آموزان ابتدایی توسط استاد ارجمند حجه الاسلام قیصری به مدت ۳ ساعت به طول انجامید.