مرکز حجاب ریحانه النبی

مسابقه مرداد ماه طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف درکاشان

۱۳۴۴۸۶۷۶۷۲

دومین مسابقه طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف با موضوعیت،حجاب دردعای ماه مبارک رمضان برگزار شد.

مسابقه پیامکی دختران محجب به حجاب برتر، با درست جواب دادن به سئوال، در دعای کدام روز ازماه مبارک رمضان ازخداوند زینت و آراستگی به حجاب راطلب می کنیم، در قرعه کشی این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

۳۹٫۱