خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » بازدید از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح حجاب ریحانه النبی کاشان
بازدید از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح حجاب ریحانه النبی کاشان
بازدید از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح حجاب ریحانه النبی کاشان

بازدید از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح حجاب ریحانه النبی کاشان

۱۳۳۴۷۵۶۸۷۶

بازدید دبیر اجرائی مرکز حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح مدارس .

بازدید و بازرسی حجت الاسلام انتشاری دبیر اجرایی طرح حجاب ریحانه النبی علیهاالسلام و امور بانوان شعبه به همراه نماینده آموزش و پرورش و کارشناس طرح جناب آقای رعیت از مدارس ۱۰ گانه مجری طرح در جهت پیشبرد اهداف ورفع کاستی ها به عمل آمد.

در همین راستا با نشستی که با مدیران و معاونین مدارس صورت گرفت نظرات و پیشنهاداتی در زمینه اجرای هر چه بهتر برنامه های این مجموعه ارائه داده شد.

۱۳۶۱۱۱۱۱۶۸

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.