خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » دهمین جلسه دوره ی دوم آموزش تخصصی مبلغه حجاب در شعبه ارومیه برگزار گردید.
دهمین جلسه دوره ی دوم آموزش تخصصی مبلغه حجاب در شعبه ارومیه
دهمین جلسه دوره ی دوم آموزش تخصصی مبلغه حجاب در شعبه ارومیه

دهمین جلسه دوره ی دوم آموزش تخصصی مبلغه حجاب در شعبه ارومیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی ، دهمین جلسه دوره ی دوم آموزش تخصصی مبلغه حجاب در ارومیه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی شبهه ” رابطه پوشش و افزایش حرص در مرد ” پرداخته شد که با ارائه کنفرانس یکی از مربیان و نظرات سایرین همراه بود .
خانم شهبازپور ، در جمع بندی این شبهه مهم عنوان کرد : وقتی منظور از حرص تشنگی و سیری ناپذیری در مرد است ، این هرگز با دیدن زن بدون پوشش نه تنها رفع نخواهد شد بلکه شدیدتر هم می شود. چنانچه آمار کشورهای غربی و تعدیات فراوان نسبت به زنان موید این مطلب می باشد.
در این کشورها این حرص و طمع با وجود برهنگی زنان نه تنها از بین نرفته و عادی نشده است ؛ بلکه این عطش روحی باعث شده سراغ تمتع از هم جنس و حیوانات و .. نیز بروند.
ایشان در پایان افزود : زن برای حفظ جاذبه خویش از پوشش استفاده می کند و حتی سختی آن را می پذیرد مثل بسیاری از چیزها که ما به خاطر نفع بالاتری که دارند سختی آنها را می پذیریم.

۱

در این جلسه چند فیلم از شبهات ماهواره نیز برای مربیان پخش شد تا در بررسی های آتی مورد توجه قرار گیرند.
گفتنی است جلسات بعدی در سال آتی با محوریت پاسخ به شبهات ماهواره برگزار خواهد گردید.

 

۳

۲

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.