خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » بازدید از مدارس مجری طرح
بازدید از مدارس مجری طرح

بازدید از مدارس مجری طرح

۱۳۹۷۵۵۴۸۹۶

با قرار گرفتن در فصل پایانی اجرای طرح مدارس ، جهت بازخورد گیری از فعالیت های انجام پذیرفته، سرپرست شعبه به همراه مسئول امور بانوان ، ازمدارس مجری طرح بازدید به عمل آوردند.

جهت بازخوردگیری از فعالیت های صورت پذیرفته توسط مربیان طرح ملی مدارس طی سال تحصیلی جاری، دریافت انتقادات و پیشنهادات مدیران و مربیان مدارس و زمینه سازی جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های اختتامیه ، سرپرست شعبه به همراه مسئول امور بانوان ، از مدارس مجری طرح ارومیه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مدیران مدارس از تلاشهای جهادی مربیان طرح در راستای اجرای برنامه های مرکز ، اثرگذاری مثبت آنها بر دانش آموزان در زمینه حجاب وعفاف ، وقت شناسی ، رعایت مقررات مدارس و همکاری ارزشمند آنها در اجرای برنامه فرهنگی مدارس ، تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه معلمان و مربیان پرورشی مدارس ، ضمن ارج نهادن به تفکر والای این طرح و شناسایی امر مسلم دینی برای دانش آموزان از مسئولین مرکز در خواست نمودند تا این طرح را درکلیه مقاطع تحصیلی اجرا نمایند.

ایشان افزودند: با توجه به عدم رعایت شئونات دینی و اسلامی در تولید محصولات فرهنگی مورد نیاز دانش آموزان ، اگر چنانچه مرکز ایده والای خود را در این زمینه ، با استفاده از برچسب های تولیدی مرکز به کار گیرد در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و جایگزینی برتر ، موثر خواهد بود.

در پایان تعدادی از معلمان اعلان آمادگی نمودند جهت حمایت مادی از برنامه های اجرایی مرکز ، حاضر هستند طی نامه ای از سوی مرکز حجاب درصدی از حقوق ماهیانه خود را به این امر اختصاص دهند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

تشکیل جلسه مرکز حجاب ریحانه النبی شعبه ارومیه با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی (س) ، مسئولین و مربیان مرکز حجاب ...