خانه » شعب » جشن ورودی های جدید نسیم عفاف ساری برگزار شد
جشن ورودی های جدید نسیم عفاف ساری

جشن ورودی های جدید نسیم عفاف ساری برگزار شد

۱۴۱۳۷۸۸۱۹۴

۵۰ دختر خوش حجاب ساروی، با رسیدن به سن ۱۵ سالگی، از طرح خوش حجابی خارج شدند و با برگزاری مراسمی، ورود خود به طرح نسیم عفاف را جشن گرفتند.خانم موسوی، مسئول امور بانوان شعبه ساری در توضیح این طرح اظهار داشت: طرح خوش حجابی شامل دختران ۷ الی ۱۴ سال می باشد و برنامه های در نظر گرفته شده نیز متناسب نیاز های این گروه سنی در نظر گرفته شده است. دختران با رسیدن به ۱۵ سالگی، از طرح خوش حجابی خارج می شوند و وارد طرح نسیم عفاف می شوند و تا سن ۲۰ سالگی از برنامه هایی که متناسب این مقطع سنی است، استفاده می نمایند.

وی افزود: در ابتدای این جشن توضیح مختصری از برنامه های طرح نسیم عفاف به دختران تحت پوشش ارائه گردید و به این نکته تاکید شد که بعد از این مطالب غنی تری در کلاس ها بیان می‌شود و از آنها خواسته شد تا به منظور بهره‌مندی بیشتر از برنامه ها، به صورت منظم در کلاس ها حاضر شوند و از خدماتی که برای آنها در نظر گرفته شده استفاده بهتری ببرند.

ایشان در ادامه سخنان خود گفت: از دختران جدید درخواست کردیم، استعداها و مهارت های خودشان را بیان نمایند تا در صورت امکان از آنها در اجرای طرح استفاده نمائیم.

خانم موسوی اظهار داشت: دراین جلسه گروه‌بندی دختران صورت گرفت و دختران با سرگروه های خود آشنا شدند و با دوستان خود ارتباط بیشتری پیدا کردند؛ و با اهدای جوایز و پذیرایی، این جشن به پایان رسید.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.