خانه » شعب » جلسه دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف
دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف

جلسه دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف

۱۴۰۸۰۱۰۱۹۱

پانزدهمین جلسه دختران عضو طرح های ملی نسیم عفاف در سه گروه برگزار شد.در ابتدای این جلسات، آیاتی از قرآن مجید بصورت دسته جمعی توسط دختران قرائت گردید سپس مربیان مربوطه در ادامه مبحث شیعه و سنی، به بیان مطالبی در این زمینه از جمله: وقایع مربوط به فلسطین و غزه، عقاید و افکار گروه های انحرافی مثل داعش و … پرداختند.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ از مسائل اعتقادی انجام گرفت

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.