خانه » آموزش » سومین جلسه دوره چهارم تربیت مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم ویژه خواهران در قم برگزار شد.
سومین جلسه دوره چهارم تربیت مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم ویژه خواهران
سومین جلسه دوره چهارم تربیت مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم ویژه خواهران

سومین جلسه دوره چهارم تربیت مبلّغه حجاب در شهرک پردیسان قم ویژه خواهران در قم برگزار شد.

photo_2016-02-15_16-17-05yywt

به گزارش روابط عمومی مرکزحجاب ریحانه النبی، سومین جلسه دوره آموزش تخصصی حجاب در شهرک پردیسان قم با محوریت پاسخ به شبهات اساسی حجاب برگزارشد.

photo_2016-02-15_16-16-ng
در این جلسه به مرزبندی مفاهیم حجاب،حیاءوعفاف پرداخته شد وضرورت تفکیک این مفاهیم برای مبلغین تشریح شد.
کارشناس دوره حجت الاسلام ابراهیم پور مدیر مرکز حجاب ریحانه النبی مباحث مطروحه دراین جلسه را ازاین جهت حائزاهمیت دانست که اگردرک صحیحی از این مفاهیم دردست مبلغ نباشد ممکن است درامربه معروف ونهی از منکر دچاراشتباه بنیادی شده ونتیجه عکس درارائه مبحاث خود داشته باشد
گفتنی است این دوره چهارمین دوره آموزشی تخصصی مبلغ حجاب این مرکز در کشور می باشد.

درباره mir fathi

x

شاید بپسندید

هشتمین جلسه دوره چهارم آموزش مبلغه حجاب در پردیسان قم برگزار شد.

هشتمین جلسه آموزش مبلغه حجاب در روز یک شنبه ۲۹/۱/۹۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین ...