مرکز حجاب ریحانه النبی

چهارمین جلسه مربیان حجاب ریحانه النبی شعبه اصفهان برگزارشد.

photo_2016-03-01_09-44-08543

حجت الاسلام صادق قاسمی دبیر اجرایی شعبه اصفهان گفت: جلساتی با مربیان حجاب در رابطه با اجرای برنامه ها در مدارس، گزارش فعالیت ها، گزارش حافظان و حامیان، گزارش جوایز مسابقات و فعالیتهای جنبی را اشاره و تاکید کردند مربیان برنامه های طرح مدارس را باید با تمام قدرت و توان ادامه بدهند و حاشیه ها باعث خستگی نشود.
در این جلسه خانم اکبری مسئول امور بانوان موارد و تذکراتی را به مربیان ارائه نمودند.