خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » برگزاری جلسه هماهنگی مربیان جهت حضور در مدارس
جلسه هماهنگی مربیان جهت حضور در مدارس

برگزاری جلسه هماهنگی مربیان جهت حضور در مدارس

۱۳۹۲۰۴۱۰۵۹

برگزاری جلسه هماهنگی مربیان جهت حضور در مدارس در شعبه اصفهان برگزار شد.

مسئول امور بانوان شعبه اصفهان خانم اکبری در جلسه ای که عصر امروز برگزار شد ضمن معرفی خانم شکری پور به عنوان معاون امور بانوان در سال جاری از مربیان خواستن در اول آبان ماه در مدارس حضور داشته وهماهنگی های لازم با مدیر مدرسه جهت ساعتهای حضور در مدرسه را مشخص نمایند .

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.