خانه » آموزش » کارگاه آموزشی مهارتی ویژه کادر حراست دانشگاه قم
کارگاه آموزشی کادر حراست دانشگاه

کارگاه آموزشی مهارتی ویژه کادر حراست دانشگاه قم

کارگاه آموزشی مهارتی ویژه کادر حراست دانشگاه قم برگزار شد.مسئول شعبه قم مرکز ریحانه النبی در این کارگاه به راهکارهای عملی در مواجهه با دانشجویان کم پوشش یا بدپوشش پرداخت.مخاطبان از این کارگاه دو ساعته که در شهریور ۱۴۰۱ برگزار گردید بسیار بسیار استقبال کرده و خواستار ادامه این گونه برنامه ها شدند.این برنامه شامل دو بخش پیشنهادات اجرایی و راهکارهای مهارت ارتباط موثر بود. خانم رضایت گفت: باید بدانیم هدف ما کوتاه مدت یا بلندمدت است. و با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت خاصا در حیطه عفاف و حجاب نمی توان توقع نتایجی با درصدهای بالا داشت. ایشان در ادامه گفت: راهکارهای عملی مواجه با دانشجویان پرآسیب شامل دو بخش است. بخش علمی و تبیینی و بخش مهارتی، که بخش اول مقدم است و این گونه فعالیتها نیاز به طرح و برنامه مدون و پشتیبانی کادر و مسئولین محیط اجرای طرح را خواهد داشت.

انتهای خبر/ مرکز طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

جلسه هم اندیشی مدیر مرکز

جلسه هم اندیشی مدیر مرکز طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی با مسئولین شعب موسسه

تشکیل این جلسه هم اندیشی با حضور حجه الاسلام ابراهیم پور با موضوع اجرای طرح حجاب مدارس در سال جاری بود.