خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » سومین جلسه ماهانه مربیان طرح ملی مدارس
سومین جلسه ماهانه مربیان طرح ملی مدارس

سومین جلسه ماهانه مربیان طرح ملی مدارس

۱۳۹۳۳۰۸۸۴۷

سومین جلسه مربیان طرح ملی مدارس شعبه ارومیه برگزار شد.

در ابتدای جلسه استاد قاسمی با اشاره به مفهوم انسان و کرامت انسانی ، دوری از ارزشهای والای الهی و دینی را عدم درک این مفهوم عنوان نموده و در رابطه با الگو قرار گرفتن مربیان توسط دانش آموزان بیان داشت: وقتی ما زیبایی و لذت یک مفهوم را نچشیم بالطبع نمی توانیم آن را به دیگران ارائه نماییم.

وی افزود: دختری که کرامت وجودی اش را بشناسد آنرا به راحتی از دست نخواهد داد سپس پیشنهاد دادند برای نهادینه کردن حجاب در دختران دبستانی چه خوب است که در ابتدا متناسب باسن ایشان کرامتهای ذاتی آنها توسط کارشناسان و مطالعه شده به ایشان شناسانده شود .

ایشان در ادامه با ارائه مطالب کاربردی به بیان موضوعاتی نظیر نحوه ارتباط با دانش آموزان، چگونگی پاسخگویی به سوالات آنها، مهارتهای تربیتی و …. پرداختند.در پایان جلسه نیز گزارش عملکرد دوماهه و گزارش مسابقات از مربیان برای ارسال به مرکز قم تحویل گرفته شد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.