خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » آغاز جلسات ماهانه طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در ارومیه
آغاز جلسات ماهانه طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در ارومیه

آغاز جلسات ماهانه طرح های ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در ارومیه

۱۳۸۱۸۲۸۶۹۲

مسئول امور بانوان ریحانهالنبی ارومیه گفت: از هفته آخرمهرماه با حضور مسئولین گروهها در مساجد، جلسات ماهانه طرح های خوش حجابی و نسیم عفاف درارومیه آغاز می‌شود.

مسئول امور بانوان با اشاره به  استقبال اعضای طرح ها از جلسات تابستانی مساجد اعلام کرد: از هفته آخر مهرماه با حضور مسئولین گروهها در مساجد، جلسات ماهانه طرح های خوش حجابی و نسیم عفاف درارومیه آغاز می‌شود.

ایشان افزود: ارتباط مستمر و چهره به چهره با اعضای گروهها چیزی است که هرگز با پشتیبانی تلفنی جبران نمی شود لذا به همین منظور، طی تماس تلفنی مسئولین گروهها با اعضای مربوطه، از ایشان دعوت گردید در جلسه ماهانه مساجد حضور یابند.

وی با بیان اینکه جلسات ماهانه در پاییز و زمستان تداوم خواهد داشت: اظهار کرد از مسئولین گروهها خواسته شده که محتوای این جلسات مطابق با نیازها و خواسته های خود اعضا که طی نظرسنجی های دوره تابستان اعلام کرده اند باشد.

ایشان افزودند: با لطف  پروردگار و همت مربیان و مسئولین محترم گروهها این جلسات به طور منظم و مداوم  تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.