خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » کلاس هاس تابستانی خوش حجابی ونسیم عفاف
کلاس هاس تابستانی خوش حجابی ونسیم عفاف

کلاس هاس تابستانی خوش حجابی ونسیم عفاف

۱۳۷۷۴۴۰۵۳۲

حجت الاسلام میر فتحی زاده “معاون ارتباطات مرکز حجاب ریحانه النبی ارومیه” از کلاس هاس تابستانی خوش حجابی ونسیم عفاف شهرستان ارومیه بازدید به عمل آورد.

حجت الاسلام میرفتحی زاده در بازدید کلاس های تابستانی طرح خوش حجابی ونسیم عفاف مساجد، از مباحثی که مربیان در کلاس ها ارائه کرده بودند مطلع و با دانش آموزان در مورد مباحث کلاس ها به گفت وگو نشستند.

ایشان در مورد ارتباط خداشناسی با حجاب گفتند: شناخت ومعرفت خداوند، موجب می شود انسان هر لحظه خداوند را حاضر و ناظر بداند و لذا به بد حجابی که یکی از گناهان و موجب بر هم زدن امنیت جامعه می باشد رو نمی آورد و به سوی گناه نمی رود.

مسئول پشتیبانی حجاب ریحانهالنبی استان در پایان جلسه به سوالات دانش آموزان ومربی حجاب پاسخ دادند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.