خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » ساماندهی برنامه ها و شکل دهی طرحهای ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در مساجد ارومیه
ساماندهی برنامه ها و شکل دهی طرحهای ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در مساجد ارومیه

ساماندهی برنامه ها و شکل دهی طرحهای ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در مساجد ارومیه

۱۳۷۲۴۰۸۶۹۸

به منظور شروع جلسات تابستانی طرحهای ملی خوش حجابی و نسیم عفاف و آمادگی هر چه بیشترمسئولین گروهها ، جلسه ای به همین منظور در دفتر شعبه ارومیه برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور مسئولین گروهها و مسئول امور بانوان شعبه برگزار گردید، خانم شهبازپور ضمن تاکید بر برگزاری هر چه بهتر جلسات مساجد،محور بودن احکام شرعی و اصول عقاید اسلامی در تمامی این جلسات و اولویت توجه به نیاز اعضاء را یاد آور شدند . ایشان ضمن بیان این مطلب که : هدف از این جلسات آسیب شناسی اعضاء و تلاش برای حل مشکلات و دغدغه های دختران با حجاب شهرمان است افزودند مطلع بودن مسئولین گروههای محترم از وضعیت خانوادگی،فرهنگی ، تحصیلی و …اعضاء کمک شایانی به حل مسائل و مشکلات مربوط به دختران اعضای طرحها خواهد نمود.وی افزود:که مسئولین گروهها ضمن آگاهی از موارد ذکر شده باید در صورت نیاز دخترانی را که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند به دفتر شعبه جهت مشاوره معرفی نموده و ‍پیگیر حل مسائل آنها باشند .

در انتهای جلسه جزواتی که برای برگزاری هر چه بهتر جلسات آموزشی مساجد از سوی دفتر شعبه آماده شده بود به مسئولین گروهها تقدیم گردید.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.