خانه » شعب » دیدار امور بانوان شعبه ساری با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری
دیدار امور بانوان شعبه ساری با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری

دیدار امور بانوان شعبه ساری با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری

۱۳۹۱۲۳۴۰۱۳

این جلسه با حضور مسئول امور بانوان شعبه ساری و معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری در دفتر معاونت برگزار گردید.

در این دیدار ابتدا خانم موسوی مسئول امور بانوان شعبه ضمن معرفی مرکز به ارائه گزارش اجمالی از فعالیت های ۵ ساله این مرکز پرداخت .
ناصر معیل، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری با ارزشمند دانستن کار این مرکز ، از فعالیت های انجام شده در سطح شهر تشکر و قدر دانی کردند و قول حداکثر مساعدت و همکاری را در زمینه فرهنگی دادند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.