خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » برگزاری یک دوره کامل برنامه های علمی آموزشی برای اعضای طرح های ملی حجاب
برگزاری یک دوره کامل برنامه های علمی آموزشی برای اعضای طرح های ملی

برگزاری یک دوره کامل برنامه های علمی آموزشی برای اعضای طرح های ملی حجاب

۱۳۵۸۴۲۷۸۱۵

در راستای تکامل و تعمیق بخشی به برنامه های علمی آموزشی طرح ملی خوش حجابی و نسیم عفاف،یک دوره کامل علمی – آموزشی در ۸ منطقه ارومیه برگزار شد.

در راستای تکامل و عمق بخشی به برنامه های علمی آموزشی طرح ملی خوش حجابی ونسیم عفاف ، یک دوره کامل برنامه های علمی – آموزشی در ۸ منطقه ارومیه برگزار شد. این طــرح در قالب مسجد محوری،جهت تعمیق ارتباط اعضای طرح با مساجد برای دختران جوان و نوجوان با استفاده ازاساتید شهرستان ارومیه برگزار گردید.

۷۵۰ نفر از اعضای طرحهای ملی خوش حجابی و نسیم عفاف در ۸ گروه مسجد و محله محور جهت تسریع در شناسایی و ارائه خدمات از این برنامه ها بهرمند شدند. در روزهای آتی این برنامه ها با رویکرد جدیدی به اجرا درخواهد آمد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.