خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » جلسه دبیر اجرایی مرکز حجاب ریحانه النبی ارومیه با معاونت پرورشی و فرهنگی استان
جلسه دبیر اجرایی مرکز حجاب ریحانه النبی ارومیه با معاونت پرورشی و فرهنگی استان
جلسه دبیر اجرایی مرکز حجاب ریحانه النبی ارومیه با معاونت پرورشی و فرهنگی استان

جلسه دبیر اجرایی مرکز حجاب ریحانه النبی ارومیه با معاونت پرورشی و فرهنگی استان

۱۳۴۹۳۳۲۳۲۹

میرفتحی زاده دبیر اجرایی مرکز حجاب ریحانه النبی(س) ارومیه، درجلسه ای با نماینده معاونت پرورشی استان،به جمع بندی عملکرد چهارساله طــرح پرداختندو بــرای رفع مشکلات و موانــع بیاناتی را ایراد نمودند.

در این جلسه میر فتحی زاده به جمع بندی عملکرد چهار ساله موسسه پرداخته و بیان کردند، به یاری خدا این طرح با وجود مشکلات،چهارمین سال اجرای موفق خود را در ارومیه پشت سرگذاشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به عدم پشتیبانی مالی و اداری برخی از مسئولین که منجر به تعطیلی طرح در دی ماه ۹۰ گردید. درسال جدید اجرای طرح منوط به مشارکت و مساعدت اداره کل آموزش وپرورش استان می باشد.

وی افزود: ما در نظر داشتیم اجــرای طرح را از ۱۶ مــدرسه به ۳۰ مدرسه ارتقاء دهیم که متاسفانه به دلیل عدم همکاری مسئولین از حیث تامین بودجه، در سال تحصیلی جاری تنها در ۵ تا ۱۰ مدرسه شهرستان موفق به اجرای طرح گردیم.

وی تاکید کرد: اگر چنانچه آمـوزش وپرورش خـواهان اجرای طـرح در مدارس می باشد بایستی هر چه سریعتر هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه توجیهی با مدیران مدارس،معرفی مدارس نمونه و عقد تفاهم نامه بینابین، به انجام رساند تا در راستای آن با استعانت از درگاه ایزدی اجرای طرح از اول آبان ماه سال جاری در مدارس آغاز گردد.

رزاقی نماینده معاونت پرورشی،بیان داشتندکه به خاطر مشکلات مــــالی،اداره کل به هیچ عنوان نمیتواند مساعدت مالی نماید. که میرفتحی زاده تصریح کرد در این صورت موسسه خود تمام توانش را برای اجرای هرچه بهتر طرح بکار خواهد گرفت.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.