خانه » شعب » تهران - تهران » برگزاری دومین جلسه آموزش مربیان
برگزاری دومین جلسه آموزش مربیان
برگزاری دومین جلسه آموزش مربیان

برگزاری دومین جلسه آموزش مربیان

۱۳۵۰۰۵۰۶۹۷

دومین جلسه آموزشی مربیان جهت شروع فعالیت هایشان در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در محل دفتر شعبه تهران با حضور حجت السلام شریعتی برگزار شد.

در این جلسه حجت السلام شریعتی صحبت خود را با تقدیر از موسسه آغاز کرده و در امتداد مبحث جلسه پیشین شش گام نخست برای یک سخنرانی مطلوب، همچون تعیین مخاطب، انتخاب موضوع مناسب، مسئله یابی، زاویه دید، تهیه مواد سخنران و چینش مواد سخنرانی را تشریح کرده و ضمن اشاره به روش طرح سوال، چند کتاب نیز به مربیان جهت تکمیل سخنانشان معرفی نمودند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.