خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » اهداء جوایز خوش حجابی و نسیم عفاف
اهداء جوایز خوش حجابی و نسیم عفاف
اهداء جوایز خوش حجابی و نسیم عفاف

اهداء جوایز خوش حجابی و نسیم عفاف

۱۳۵۲۴۴۸۵۰۴

مراسم تجلیل از برندگاه مسابقه ی ملی خوش حجابی و نسیم عفاف با حضور دختران برگزیده و خانواده هایشان در روز پنجشنبه برگزار گردید.

اهداء جوایز به ۱۰ نفر از دختران خوش حجاب کاشانی که در مسابقه ی پیامکی و نامه نویسی به مجری خوش حجاب تلویزیون به قید قرعه از بین ۴۲۰ نفر شرکت کننده انتخاب شده بوده اند، توسط امور بانوان شعبه کاشان به آنها تحویل داده شد.

۱۳۶۰۷۴۰۴۱۴

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.