خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » برگزاری نخستین جلسه توجیهی و آموزشی مربیان ۹۲-۹۱
برگزاری نخستین جلسه توجیهی و آموزشی مربیان ۹۲-۹۱
برگزاری نخستین جلسه توجیهی و آموزشی مربیان ۹۲-۹۱

برگزاری نخستین جلسه توجیهی و آموزشی مربیان ۹۲-۹۱

۱۳۴۶۶۲۹۴۵۶

نخستین جلسه توجیهی و آموزشی جهت آغاز فعالیت طرح در سال تحصیلی جاری ۹۲-۹۱ در سالن جلسات دفتر شعبه کاشان برگزار شد.

در جلسه فوق محقق ارجمند حجت الاسلام محمد تقی شریعتی طی ۱۱ ساعت کلاس به تبیین اصول و مبانی سخنوری پرداختند.

ایشان ضمن تعریف جامعی از فن خطابه ، اهداف این فن ، فصاحت و بلاغت را توضیح داده ، ضرورتهای یک سخنور را برشمرده، آفات سخنوری را نام بردند و راههای دست یابی به بلاغت را نیز بیان کردند .

وی در اهمیت سخن و سخنوری افزودند : از دیر زمان که بشر در راه تمدن و زندگی اجتماعی گام نهاده، نیروی بیان به عنوان یک امتیاز برای انسان قلمداد گردیده است.

در مورد ارزش و درجه مقام سخن همین بس تا خداوند بزرگ در قرآن مجید پس از آفرینش انسان ، مهمترین موضوع را اعطای نیروی بیان می داند .

ایشان مربیان گرامی را مورد خطاب قرار داده و گفتند : کسی که رسالتی دارد و منادی یک مکتب و هدف است باید زبانی فصیح و بیانی بلیغ داشته باشد و تنها طلاب گرامی دارای چنین رسالتی هستند.

۱۳۶۱۲۵۸۱۵۵

۱۳۶۱۲۵۸۲۱۴

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.