خانه » شعب » برگزاری دوره آموزشی ـ تربیتی ویژه دختران ۱۰ تا ۱۲ سال
برگزاری دوره آموزشی ـ تربیتی ویژه دختران ۱۰ تا ۱۲ سال
برگزاری دوره آموزشی ـ تربیتی ویژه دختران ۱۰ تا ۱۲ سال

برگزاری دوره آموزشی ـ تربیتی ویژه دختران ۱۰ تا ۱۲ سال

۱۳۵۹۱۸۷۰۱۶

در راستای توسعه و تعمیق برنامه های آموزشی طرح ملی خوش حجابی یک دوره برنامه های آموزشی ـ تربیتی در  سه منطقه ساری برگزار گردید.

خانم رضایی مسئول طرح ملی خوش حجابی شعبه ساری گفت : این طرح در قالب مسجد محوری، جهت گسترش ارتباط دختران خوش حجاب ساروی با مساجد برگزار شد .
وی افزود : بالغ بر ۱۰۰ نفر از اعضای طرح ملی خوش حجابی از برنامه های آموزشی ـ تربیتی این طرح بهره بردند .

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.