خانه » شعب » دومین جلسه مربیان حجاب درسال جاری برگزار شد
دومین جلسه مربیان حجاب درسال جاری
دومین جلسه مربیان حجاب درسال جاری

دومین جلسه مربیان حجاب درسال جاری برگزار شد

IF

دراین جلسه سرکار خانم حسینی (استادحوزه) درمورد چگونگی رفتاربا دانش آموزان جهت جذب آنها به حجاب سخنانی را ایراد کردند و در ادامه درمورد چگونگی پاسخ به سوالات دانش آموزان توضیحاتی دادند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.