خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » جلسه آشنایی و هماهنگی فی مابین مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی علیها سلام و مدیران مدارس تحت پوشش طرح
جلسه آشنایی و هماهنگی فی مابین مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی علیها سلام و مدیران مدارس تحت پوشش طرح
جلسه آشنایی و هماهنگی فی مابین مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی علیها سلام و مدیران مدارس تحت پوشش طرح

جلسه آشنایی و هماهنگی فی مابین مربیان مرکز حجاب ریحانه النبی علیها سلام و مدیران مدارس تحت پوشش طرح

۱۳۲۹۹۰۸۴۳۲

جلسه معارفه

اولین جلسه نشست مدیران ومربیان جهت هماهنگی برنامه های کلاسی ومعارفه مدیران با مربیان با حضور جناب آقای خدائی معاونت پرورشی ناحیه ۳ وسایر مسئولین آموزشی در محل سالن اجتماعات آموزش وپرورش ناحیه۳ برگزار گردید.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.