خانه » شعب » اصفهان - اصفهان » اجرای طرح ریحانه النبی در مدارس شاهین شهر
طرح ریحانه النبی در مدارس شاهین شهر
طرح ریحانه النبی در مدارس شاهین شهر

اجرای طرح ریحانه النبی در مدارس شاهین شهر

۱۴۲۹۰۷۸۱۲۵

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه آموزشی بویین زهرا

کارگاه آموزشی

به همت ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوئین زهرا، کارگاه آموزش تخصصی عفاف و حجاب توسط‌ مرکز‌ حجاب ریحانه النبی برگزار شد...