خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » جشن طرح ملی نسیم عفاف ارومیه، تیرماه۹۳

جشن طرح ملی نسیم عفاف ارومیه، تیرماه۹۳

نسیم-عفاف-ارومیه۱  جشن-نسیم-عفاف۱

جشن-نسیم-عفاف۲  جشن-نسیم-عفاف۳

نسیم-عفاف۶  جشن-نسیم-عفاف۵

درباره عسگر آبادی

x

شاید بپسندید

هشتمین دوره تربیت مبلّغ حجاب، در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی، کارگاه آموزش حجاب ویژه مربیان و معلمین ...