خانه » گزارش تصویری » جشن حافظان حجاب » جشن حافظان حجاب ساری، خرداد۹۰

جشن حافظان حجاب ساری، خرداد۹۰

جشن-حافظان-ساری-۱  جشن-حافظان-ساری۲

جشن-حافظان-ساری۳  جشن-حافظان-ساری۴

جشن-حافظان-ساری۵  جشن-حافظان-ساری۶

جشن-حافظان-ساری۷  جشن-حافظان-ساری۸

جشن-حافظان-ساری۹  جشن-حافظان-ساری۱۰

جشن-حافظان-ساری۱۱  جشن-حافظان-ساری۱۲

درباره عسگر آبادی

x

شاید بپسندید

هشتمین دوره تربیت مبلّغ حجاب، در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی، کارگاه آموزش حجاب ویژه مربیان و معلمین ...