خانه » شعب » دومین گارگاه آموزش دختران خوش حجاب قم، آذر۹۴

دومین گارگاه آموزش دختران خوش حجاب قم، آذر۹۴

کارگاه-خوش-حجابی-قم۱  کارگاه-خوش-حجابی-قم۲

کارگاه-خوش-حجابی-قم۳  کارگاه-خوش-حجابی-قم۴

کارگاه-خوش-حجابی-قم۵  کارگاه-خوش-حجابی-قم۶

کارگاه-خوش-حجابی-قم۷  کارگاه-خوش-حجابی-قم۸

درباره عسگر آبادی

x

شاید بپسندید

هشتمین دوره تربیت مبلّغ حجاب، در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی، کارگاه آموزش حجاب ویژه مربیان و معلمین ...