خانه » شعب » آذربایجان غربی - ارومیه » بازدید از مدارس مجری طرح
بازدید از مدارس مجری طرح

بازدید از مدارس مجری طرح

۱۳۹۷۵۵۴۸۹۶

با قرار گرفتن در فصل پایانی اجرای طرح مدارس ، جهت بازخورد گیری از فعالیت های انجام پذیرفته، سرپرست شعبه به همراه مسئول امور بانوان ، ازمدارس مجری طرح بازدید به عمل آوردند.

جهت بازخوردگیری از فعالیت های صورت پذیرفته توسط مربیان طرح ملی مدارس طی سال تحصیلی جاری، دریافت انتقادات و پیشنهادات مدیران و مربیان مدارس و زمینه سازی جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های اختتامیه ، سرپرست شعبه به همراه مسئول امور بانوان ، از مدارس مجری طرح ارومیه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مدیران مدارس از تلاشهای جهادی مربیان طرح در راستای اجرای برنامه های مرکز ، اثرگذاری مثبت آنها بر دانش آموزان در زمینه حجاب وعفاف ، وقت شناسی ، رعایت مقررات مدارس و همکاری ارزشمند آنها در اجرای برنامه فرهنگی مدارس ، تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه معلمان و مربیان پرورشی مدارس ، ضمن ارج نهادن به تفکر والای این طرح و شناسایی امر مسلم دینی برای دانش آموزان از مسئولین مرکز در خواست نمودند تا این طرح را درکلیه مقاطع تحصیلی اجرا نمایند.

ایشان افزودند: با توجه به عدم رعایت شئونات دینی و اسلامی در تولید محصولات فرهنگی مورد نیاز دانش آموزان ، اگر چنانچه مرکز ایده والای خود را در این زمینه ، با استفاده از برچسب های تولیدی مرکز به کار گیرد در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و جایگزینی برتر ، موثر خواهد بود.

در پایان تعدادی از معلمان اعلان آمادگی نمودند جهت حمایت مادی از برنامه های اجرایی مرکز ، حاضر هستند طی نامه ای از سوی مرکز حجاب درصدی از حقوق ماهیانه خود را به این امر اختصاص دهند.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.