خانه » شعب » حضور ریحانه النبی در جلسات آموزش و پرورش مازندران پیرامون اجرای طرح های تبلیغی
حضور ریحانه النبی در جلسات آموزش و پرورش مازندران پیرامون اجرای طرح های تبلیغی

حضور ریحانه النبی در جلسات آموزش و پرورش مازندران پیرامون اجرای طرح های تبلیغی

۱۴۱۱۲۸۲۷۷۹

مسئول اموربانوان شعبه ساری گفت: با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، جلسات اداره کل آموزش و پرورش مازندران برای اجرای طرح های تبلیغی در مدارس برگزار شد و طرح های مرکز حجاب ریحانه النبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.خانم موسوی در ادامه افزود: در جلسه نخست، ارتباط حوزه با آموزش و پرورش و گروه های تبلیغی مطرح شد و قرار شد گروه ها در سال تحصیلی جدید با مجوزات قانونی و حوزی به مدارس وارد شوند تا برخی مشکلات و ایرادات سالیان گذشته، مانع اجرای برنامه ها و طرح های آن ها نشود.

در ادامه مجموعه ها موظف شدند برنامه ها و جدول فعالیت های خود را در اجرای طرح های تبلیغی را فراهم و به آموزش و پرورش ارائه نمایند تا هماهنگی های لازم با مدارس صورت بگیرد.

وی در ادامه افزود: در جلسه دوم که صبح روز گذشته برگزار شد جزئیات برنامه های گروه ها مورد بررسی و نقد قرار گرفت و فعالیت های گروه ها به آموزش و پرورش ارائه شد، تا پس از هماهنگی با مدارس هدف، تایید و به مجموعه های فرهنگی تبلیغی ابلاغ گردد و همچنین جدول فعالیت های مرکز ریحانه النبی یکی از این گزارش هایی بود که بررسی آن در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت.

ایشان در پایان سخنان خود گفت: بیشتر حساسیت های آموزش و پرورش در اجرای طرح های تبلیغی، متوجه مقطع راهنمایی و دبیرستان بود و دلیل آن هم تنوع دروس و برنامه های این مقاطع تحصیلی و کمبود زمان انها برای اجرای برنامه های متفرقه، بیان شد.

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.