خانه » شعب » جلسه دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف
دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف

جلسه دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف

۱۴۰۰۱۳۶۸۰۸

سیزدهمین جلسه دختران عضو طرح ملی نسیم عفاف مقطع دبیرستان در دو گروه برگزار گردید.

در این جلسه مربی مربوطه مطالبی همچون احکام شرعی، واجبات و محرمات، فلسفه و ارزش حجاب، حدود حجاب برای بانوان و آقایان، انواع چادر، رنگ مناسب چادر را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در پایان به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد .

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.