خانه » گزارش تصویری » علما و فضلا » دیدار با آیت الله مقتدایی، نماینده مجلس خبرگان

دیدار با آیت الله مقتدایی، نماینده مجلس خبرگان

مقتدای  مقتدایی

مقتدایی  مقتدایی

درباره admin

x

شاید بپسندید

نقد نظرات مهدی نصیری در مناظره الزام حجاب

در مناظره جناب آقای سوزنچی و مهدی نصیری اشکالات متعدد مبنایی به بیانات جناب آقای نصیری وجود دارد. دراین مرقومه پاسخ نقدها را ارائه خواهیم کرد تا صاحب نظران ومحققین وآحاد جامعه قضاوت دقیق تری داشته باشند.