خانه » اخبار » یازدهمین جلسه دوره چهارم آموزش مبلغه حجاب در پردیسان بر گزار شد.
ششمین جلسه دوره سوم تربیت مبلغ حجاب
ششمین جلسه دوره سوم تربیت مبلغ حجاب

یازدهمین جلسه دوره چهارم آموزش مبلغه حجاب در پردیسان بر گزار شد.

با سلام جلسه تربیت کارشناسان حجاب در تاریخ ۲۶/۲/۹۵ برگزار شد. شبهه ای که در این جلسه پاسخ داده شد این بود که آیا حجاب حق زن است ؟ و دومین سوال اگر حق است آیا واجب است که رعایت شود  یا اختیار آن به دست زن است اگر خواست بگوید من نمی خواهم از حقم استفاده کنم و حجاب داشته باشم این صحیح است ؟

استاد برای پاسخ گویی نکاتی را اشاره کردند که عبارت است از :

۱.حقوق را خدا بر گردن انسان می گذارد ؛ برخی از حقوق واجب است و برخی رعایت آن واجب نیست . خدا برای زن حق حجاب را قرار داده تا نگاه جنسیتی به او نشود زیرا اسلام برای زن احترام و حرمت قائل است و برای حفظ احترام او حجاب را قرار داده است .

۲.حجاب از ابعاد گوناگون حقوقی را بر فرد می گذارد :  از نگاه فردی حجاب حقی است که رعایت آن واجب است و اگر این حق را از بین ببرد به خود ظلم کرده است یعنی حق النفس .اما از انجا که آسیب های آن به افراد دیگر هم برمی گردد می شود حق الناس .

۳.برخی فکر می کنند حجاب حقی است که اختیار آن به دست شوهر یا دیگران است که این تفکر اشتباه است زیرا حجاب حق الله است .حق الله را کسی نمی تواند کم ،زیاد یا اسقاط کند پس حجاب زن را شوهرش نمی تواند اسقاط کند .

۴.خداوند در مقابل همه نعمت هایی که به انسان داده است تکلیفی برای او مشخص کرده است و زن نیز از این قاعده مستثنی نیست وقتی نعمت زیبایی را به زن داده است تکلیفی را برای او مشخص کرده است که همان حجاب است .

شبهه دیگر این است که در جامعه اسلامی بر اساس چه ملاکی می توان جلوی بدحجابی را گرفت ؟ حکومت در رابطه حق الله نمی تواند دخالت کند اما با توجه به اسیب های بدحجابی حق الناس مطرح می شود که حکومت براساس این حق می تواند دخالت کند .

حکومت اسلامی حقوقی دارد که اجرای دستورات اسلامی و الهی از جمله آن حقوق است . حجاب تکلیف الهی و حق زن است . حجاب یک مسأله اجتماعی است و از باب امر به معروف و نهی از منکر حکومت حق دخالت نسبت به بدحجابی دارد .

درباره عسگر آبادی

x

شاید بپسندید

هشتمین دوره تربیت مبلّغ حجاب، در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز حجاب ریحانه النبی، کارگاه آموزش حجاب ویژه مربیان و معلمین ...