خانه » اخبار » ارسال کتاب های مروارید بهشتی به مدارس، توسط مرکز حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد
ارسال کتاب های مروارید بهشتی به مدارس
ارسال کتاب های مروارید بهشتی به مدارس

ارسال کتاب های مروارید بهشتی به مدارس، توسط مرکز حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهد

مرکز حجاب ریحانه النبی(س) شعبه مشهدمقدس، کتاب های مروارید بهشتی را بعد از تفکیک و دسته بندی، بین مدارس تحت پوشش خود توزیع کرد و مربیان موظف شدند ادامه تدریس وتمرین با دانش آموزان را بر پایه کتابها برنامه ریزی کنند.

درباره ریحانه النبی مشهد

x

شاید بپسندید

رویش ریحانه ها در مشهد

افتتاحیه دوره ی تخصصی رویش ریحانه ها در مشهد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و طرحهای کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها)؛ ...