خانه » شعب » پنجمین کارگاه آموزشی مربیان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲
پنجمین کارگاه آموزشی مربیان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

پنجمین کارگاه آموزشی مربیان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

۱۳۹۸۵۷۱۳۸۹

پنجمین کارگاه آموزشی مربیان طرح های ملی مدارس، خوش حجابی و نسیم عفاف در سالن اجتماعات مرکز حجاب شعبه ساری برگزار شد.

در این جلسه خانم مرادی نژاد استاد نمونه کشوری در زمینه روش ها و فنوف تدریس ضمن تعریف فرایند تدریس و بیان مثال هایی در این زمینه بصورت اجمال به توضیح موضوعاتی مانند: فرایند تعاملی و ارتباط متقابل بین معلم و شاگرد، محتوای درسی، اصول طراح درس، تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی، تعیین گروه های یادگیری، ارزشیابی نهایی و … پرداخت.

در پایان به سوالات مربیان پاسخ داده شد .

درباره محتوا

x

شاید بپسندید

کارگاه تبیین عفاف و حجاب

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد

کارگاه تبیین عفاف و حجاب مرکز ریحانه النبی در مشهد برگزار گردید.